Hướng dẫn sử dụng

1. Đăng nhập bằng số điện thoại

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: 1022.binhduong.gov.vn và nhấn vào nút Đăng nhập trên thanh menu

Bước 2: Ở màn hình Đăng nhập, người dùng nhập số điện thoại để nhận mã OTP và nhấn vào nút Đăng nhập.

SMS OTP

Bước 3: Sau đó sẽ có tin nhắn gửi một mã OTP đến điện thoại người dùng, người dùng nhập mã OTP vào màn hình và bấm nút Xác nhận để truy cập vào hệ thống

SMS OTP

Lưu ý: Mã OTP này chỉ có hiệu lực trong vòng 1 phút, nếu quá thời gian này thì sẽ không thể sử dụng được.

Sau khi nhập mã OTP và bấm xác nhận thì sẽ có thông báo đăng nhập thành công và hệ thống sẽ tự động đóng thông báo.

Đăng nhập thành công

2. Đăng nhập bằng tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công Quốc gia

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: 1022.binhduong.gov.vn và nhấn vào nút Đăng nhập trên thanh menu

Bước 2: Ở màn hình Đăng nhập, người dùng nhấn vào nút Đăng nhập với dịch vụ công.

SMS OTP

Bước 3: Sau đó hệ thống sẽ dẫn đến trang đăng nhập, tại màn hình này người dùng chọn mục Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ quốc gia.

SMS OTP

Sau khi hoàn thành các bước đăng nhập ở Cổng dịch vụ quốc gia thì người dùng có thể truy cập vào hệ thống 1022.

3. Đăng nhập bằng tài khoản Google

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: 1022.binhduong.gov.vn và nhấn vào nút Đăng nhập trên thanh menu

Bước 2: Ở màn hình Đăng nhập, người dùng nhấn vào nút Đăng nhập với Google.

Đăng nhập với google

Bước 3: Sau đó tiến hành nhập các thông tin của tài khoản Google và truy cập vào hệ thống. Nếu chưa có tài khoản bạn có thể nhấn nút Tạo tài khoản để tạo mới.

Màn hình đăng nhập Google

Sau khi hoàn thành các bước đăng nhập ở màn hình Đăng nhập bằng Google thì người dùng có thể truy cập vào hệ thống 1022.

1. Gửi phản ảnh kiến nghị

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: 1022.binhduong.gov.vn .

Bước 2: Nhấn vào nút Gửi PAKN trên thanh công cụ.

PAKN

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, đính kèm hình ảnh hoặc tài liệu cần thiết (nếu có) và nhấn nút Gửi.

Gửi nội dung PAKN

Bước 3: Tiếp theo người dùng để lại thông tin cần thiết, nếu người gửi đại diện cho Tổ chức thì chọn mục Tổ chức, ngược lại nếu là cá nhân gửi thì chọn mục Cá nhân.

Nếu người dùng muốn bảo mật thông tin thì có thể Chọn ô Đề nghị bảo mật thông tin

Gửi nội dung PAKN

Sau khi điền đầy đủ thông tin thì nhấn vào nút Gửi.

2. Gửi hiến kế

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: 1022.binhduong.gov.vn .

Bước 2: Nhấn vào nút Gửi Hiến kế trên thanh công cụ.

PAKN

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, đính kèm hình ảnh hoặc tài liệu cần thiết (nếu có) và nhấn nút Gửi.

Gửi nội dung PAKN

Bước 3: Tiếp theo người dùng để lại thông tin cần thiết, nếu người gửi đại diện cho Tổ chức thì chọn mục Tổ chức, ngược lại nếu là cá nhân gửi thì chọn mục Cá nhân.

Nếu người dùng muốn bảo mật thông tin thì có thể Chọn ô Đề nghị bảo mật thông tin

Gửi nội dung PAKN

Sau khi điền đầy đủ thông tin thì nhấn vào nút Gửi.

1. Hướng dẫn tra cứu PAKN đã gửi

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: 1022.binhduong.gov.vn .

Bước 2: Nhấn vào nút Tra cứu trên thanh công cụ.

Tra cứu PAKN

Bước 3: Người dùng có thể tìm kiếm PAKN dựa trên Nội dung phản ánh, Địa chỉ phản ánh, Tên người gửi, Số điện thoại người gửi. Người dùng nhập từ khóa vào ô Tìm kiếm

PAKN

Nếu muốn tìm kiếm Nâng cao thì người dùng tích vào ô Nâng cao, với chức năng này người dùng có thể tìm kiếm theo Khu vực, Lĩnh vựcThời gian gửi PAKN.

PAKN