Gửi hiến kế
Vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên dưới để được hỗ trợ tốt hơn.
 
 
Bạn có thể chọn nhiều tập tin cùng lúc. Dung lượng mỗi tập tin nên < 2MB. Các định dạng sau: jpeg, jpg, gif, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf.